czwartek, 20 listopada 2014

25 LAT KONWENCJI PRAW DZIECKA


Dzisiaj 20 listopada mija 25 rocznica kiedy Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych jednogłośnie przyjęło Konwencje o Prawach Dziecka jako najważniejszy dokument międzynarodowy poświęcony prawom i wolnościom dziecka. To dokument obowiązujący niemal we wszystkich państwa świata, ratyfikowany przez 193 kraje. Uchwalenie Konwencji jest jednym z ważniejszych osiągnięć w dziedzinie ochrony praw dziecka.

Jak to się zaczęło?


Zagłębiając się w historię tegoż dokumentu musimy sięgnąć do roku 1978, kiedy to Polska proponuje Komisji Praw Człowieka ONZ uchwalenie Konwencji praw Dziecka. Projekt opracowuje zespół polskich prawników z Instytutu Nauk Prawnych PAN. Co było punktem wyjścia dla twórców tego projektu? Zainspirowali się oni filozoficzno-wychowawczą koncepcją Janusz Korczaka, który po raz pierwszy zainicjował podmiotowe traktowanie dziecka. Bywa on też nazwany pierwszym rzecznikiem praw dziecka. 11 lat pracowano nad uzgodnieniem ostatecznego tekstu dokumentu. Wreszcie 20 listopada 1989 roku uchwalono Konwencje Praw Dziecka która w życie weszła 2 września 1990, po tym jak podpisało ją 20 państw, na podstawie Konwencji do życia powołano Komitet Praw Dziecka ONZ - organ nadzorujący jej realizacje. 

Konwencja Praw Dziecka składa się z preambuły i 54 artykułów. Już w pierwszym artykule dowiadujemy się, że ochrona objęte są osoby do 18 roku życia. Zawiera pełny katalog praw dziecka: prawa cywilne, społeczne polityczne czy kulturowe. 

Oparta jest na 4 podstawowych zasadach:


  • dzieci nie wolno dyskryminować ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, religię, pochodzenie narodowościowe, etniczne czy społeczne,
  • dzieci mają prawo do rozwoju we wszystkich aspektach swego życia (rozwój fizycznym, społeczny, duchowy, psychologiczny),
  • dobro dziecka należy stawiać na pierwszym miejscu,
  • dzieci powinny mieć zapewnione uczestnictwo w decyzjach dotyczących ich życia.

Konwencja ustanawia również status dziecka oparty na następujących założeniach:


  • dziecko jest samodzielnym podmiotem, ale ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną i fizyczną szczególnej opieki i ochrony prawnej, 
  • dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości godności i prywatności,
  • rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania dziecka,
  • państwo ma wspierać rodzinę a nie wyręczać w jej funkcjach. 

Cały tekst Konwencji o prawach dziecka znajdziecie TUTAJ

Co się zmieniło do tej pory, czy dzieciom żyje się lepiej?


26 września 2014 w ramach 25 rocznicy UNICEF opublikował raport "czy świat jest lepszym miejscem dla dzieci". Przede wszystkim poruszał temat związany z postępem jakim poczyniono w ochronie praw dziecka a także jak pomóc najbardziej potrzebującym i marginalizowanym dzieciom. 

Badania jasno wskazują, że dziecko które przychodzi na świat dzisiaj ma dużo większe szanse na przeżycie i prawidłowy rozwój. 

Analizując publikacje UNICEF wskazuje jak zmieniła się umieralność, edukacja, bezpieczeństwo dzieci a także jak spadła liczba ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie. 

Od 1990 roku umieralność dzieci spadła o 49 procent. Mimo że nadal każdego dnia umiera niespełna 17 000 dzieci na skutek różnych chorób. Najbardziej narażoną grupą są dzieci w pierwszych miesiącach życia, bo stanowią 44 proc zgonów dzieci do 5 roku życia. 

Do najczęstszych przyczyn należą: zapalenie płuc, biegunka, malaria, które stanowią niemalże połowę zgonów, druga połowa umiera z kolei z niedożywienia. W czasie kiedy 2,3 miliarda ludzi ma dostęp do wody pitnej nadal setki milionów dzieci spożywają wodę pochodzącą z zanieczyszczonych źródeł. 

Podobnie przedstawia się sprawa dotycząca dostępu do edukacji. Prawie o połowę zmniejszyła się liczba dzieci, które nie uczęszczają do szkół podstawowych. Mimo to 58 mln dzieci (ok 9%)  nadal pozostaje bez dostępu do edukacji. Dużym problemem jest poziom nauczania a co za tym idzie nauka czytania i liczenia, ponad 250 mln dzieci nie uczy się ich podstaw. Coraz więcej dzieci korzysta w edukacji przedszkolnej. 

Od 2000 roku prawie o jedną trzecią spadła liczba dzieci zmuszanych do pracy w wieku 5 - 17 lat. Mimo że nadal w krajach najsłabiej rozwiniętych pracuje co czwarte dziecko.  

Znacznie zmniejszyła się liczba ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie, z 47 % w 1990 r. do 18% w 2010 r. Prawie połowa najbiedniejszej ludności ma 18 lat lub mniej, co jednocześnie stanowi 34 % światowej populacji. 

Z tej okazji Rzecznik Praw Dziecka przypomina o Korczakowskim przesłaniu - prawie dziecka do szacunku.

Odsyłam również wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z APELEM TWOJEGO DZIECKA, o którym pisałam w marcu.A WY JAK SZANUJECIE SWOJE DZIECI?


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zapraszam podziel się ze mną swoją opinią